1. Κάντε Like στη σελίδα μας *

Κάντε Like & Share στην σελίδα μας
για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό

2. Δηλώστε συμμετοχή *
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό!
3. Κάντε Share τον διαγωνισμό στo Facebook *

4. Επιβεβαιώστε το email σας * ( Κάνοντας “click” στο link που θα έρθει στο email σας )
* Όλα τα παραπάνω βήματα είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό
1. Κάντε Like στη σελίδα μας *

2. Δήλωστε συμμετοχή *
3. Κάντε Share τον διαγωνισμό στo Facebook *

4. Επιβεβαίωστε το email σας *
* Όλα τα παραπάνω βήματα είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό

Το περιοδικό ek magazine και εφεξής καλούμενo χάριν συντομίας «εταιρεία» διενεργεί διαδικτυακή κλήρωση  για Διαγωνισμό στο Facebook που περιλαμβάνει ως δώρο:

  1. Για έναν (1) μεγάλο τυχερό 1 αεροπορικό εισιτήριο, 3 διανυκτερεύσεις στη Φρανκφούρτη & δωρεάν είσοδο στην έκθεση TECHTEXTIL
  2. Για τους πέντε (5) επόμενους τυχερούς μία κάρτα εισόδου διαρκείας για την έκθεση TECHTEXTIL

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής σε αυτόν.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα, που οι ίδιοι καταχωρούν, θα συλλέγονται σε αρχείο  και θα επεξεργάζονται από την «εταιρεία» που έχει έδρα στην οδό Ι. Δραγούμη 46,  Αθήνα και τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107259083. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης  και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την «εταιρεία» είναι η εκτέλεση  υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα κλήρωση καθώς και η μελλοντική χρήση  των δεδομένων αυτών για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Κάθε  συμμετέχων διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα  του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων  του βάσει του άρθρου 13 του Ν.2472/97, κατόπιν έγγραφου αιτήματος στην  «εταιρεία».
Η ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού είναι  η  24/4/2017
Την Τρίτη 25/4/2017 θα  πραγματοποιηθεί η κλήρωση μέσω του ειδικού application για την ανάδειξη του τυχερού. Την ίδια μέρα θα  ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα (fanpage) της εταιρείας στο FACEBOOK www.facebook.com/ekmagazine/ και όπου αλλού κριθεί  σκόπιμο, το όνομα των νικητών της κλήρωσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν και προσωπικά με το email που δηλώθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής.
Κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια και μοναδική συμμετοχή στην κλήρωση.
Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η «εταιρεία»  διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωση της εγκυρότητας όλων των συμμετεχόντων  και το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση οποιονδήποτε συμμετέχοντα για την  υποβολή συμμετοχής που δεν σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Στη κλήρωση θα αναδειχθεί ΕΝΑΣ (1) μεγάλος νικητής και ΠΕΝΤΕ (5) ακόμα για το δεύτερο δώρο.
Επιπλέον, θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες, οι οποίοι θα καλούνται να αντικαταστήσουν τον ανεδείχθην νικητή του μεγάλου δώρου βάσει της σειράς ανάδειξης του, σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν  απαντήσει στο email που θα αποσταλεί εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή  αυτού από την «εταιρεία» για την παραλαβή του δώρου του.  Οι νικητές και οι δύο (2) επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν στην  διεύθυνση email που θα έχουν δηλώσει στην αρχική τους εγγραφή, ενώ τα ονόματα  τους θα αναρτηθούν και στην στην επίσημη σελίδα (fanpage) της εταιρείας στο FACEBOOK www.facebook.com/ekmagazine/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ενήλικοι . Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία καθώς και οι συγγενείς α’ και β’  βαθμού αυτών.
Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του  διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι  ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Επίσης η διοργανώτρια εταιρεία επαληθεύει την  εγκυρότητα των συμμετοχών και δύναται να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα  επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν  είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. 
Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε  περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας παραλαβής του δώρου από τον νικητή, ή  ακυρότητας της συμμετοχής του, ενώ αυτός δεν δύναται να προβάλει ουδεμία αξίωση  έναντι του διοργανωτή. 
Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία  λήξης του Διαγωνισμού με τη εταιρεία μέσω μηνύματος στην σελίδα της εταιρείας στο Facebook  www.facebook.com/ekmagazine/από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook προκειμένου  να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου. 
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω  προθεσμία, ο νικητής του διαγωνισμού χάνει το δικαίωμα αξίωσης του δώρου, το  οποίο η εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον πρώτο επιλαχόντα, σύμφωνα με τους  ίδιους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις που είχε έναντι του νικητή. 
Το δώρο δεν ανταλλάσσεται μερικά ή ολικά με  χρήματα. 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει  τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική  διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς  ή λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο, μετά από ενημέρωση του κοινού στην  ιστοσελίδα http://www.ek-mag.com / ή  με σχετική ανακοίνωση. 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε  οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της  διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η  δημοσίευση των δώρων, της διαδικασίας και των ονομάτων των νικητών σε μέσα  μαζικής ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην εταιρεία  για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων  πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν  προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. 
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά  ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων  προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα  σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την  εταιρεία για τους σκοπούς μόνο του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των  νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή των  συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες των προϊόντων  και υπηρεσιών της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα προορίζονται για ιδιωτική  χρήση από τη εταιρεία και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα, νομικά ή φυσικά  πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα  τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις  Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι  συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς  επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που  τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία. 
Αν ο νικητής του διαγωνισμού είναι ανήλικος ή  δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το  παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα ή δικαστική συμπαράσταση αυτού. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την  πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. 
Οι όροι του διαγωνισμού διέπονται από το  ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά σχετικά με αυτόν αρμόδιο  καθ’ ύλην και κατά τόπο είναι το Δικαστήριο Αθηνών. 

Λάβαμε την συμμετοχή σου, μην ξεχάσεις να ελέγξεις το email σου για να επιβεβαιώσεις το λογαριασμό σου (εάν δεν τον έχεις επιβεβαιώσει ήδη).